Giấy chứng thực cá nhân

Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ĐKDN

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

(Quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

    Mẫu tờ khai

Trả lời