Cẩm nang du học

Chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống du học của các bạn du học sinh đã và đang du học tại nước ngoài.

Tin tức & Sự kiện

Nhật Bản cần thêm gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040

   Nhật Bản được dự báo cần thêm gần 1 triệu lao động nước ngoài...

Tin tức & Sự kiện

Chứng chỉ IELTS ở Việt Nam bị cấp sai quy định

   Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai...

Cẩm nang du học Nhật Bản KINH NGHIỆM DU HỌC NHẬT

Làm thêm tại Nhật Bản

      Khoảng 67% lưu học sinh có làm thêm tại Nhật Bản, mỗi...

Cẩm nang du học Nhật Bản THỦ TỤC DU HỌC NHẬT

Thủ tục xin Visa du học Nhật Bản

Du học VinaGlobal xin giới thiệu các thủ tục xin Visa du học Nhật Bản...

TỔNG QUAN Du học Nhật bản

Tổng Quan Về Đất Nước Nhật Bản

    Nhật Bản vốn có lịch sử lâu đời là đất nước có nền...

Cẩm nang du học Nhật Bản CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN

Chi Phí Du Học Nhật Bản

CÁC KHOẢN CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN    Chi phí du học là một...

Tin tức & Sự kiện

Nhật Bản cần thêm gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040

   Nhật Bản được dự báo cần thêm gần 1 triệu lao động nước ngoài...

Tin tức & Sự kiện

Chứng chỉ IELTS ở Việt Nam bị cấp sai quy định

   Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai...

Cẩm nang du học Nhật Bản KINH NGHIỆM DU HỌC NHẬT

Làm thêm tại Nhật Bản

      Khoảng 67% lưu học sinh có làm thêm tại Nhật Bản, mỗi...

Cẩm nang du học Nhật Bản THỦ TỤC DU HỌC NHẬT

Thủ tục xin Visa du học Nhật Bản

Du học VinaGlobal xin giới thiệu các thủ tục xin Visa du học Nhật Bản...

TỔNG QUAN Du học Nhật bản

Tổng Quan Về Đất Nước Nhật Bản

    Nhật Bản vốn có lịch sử lâu đời là đất nước có nền...

Cẩm nang du học Nhật Bản CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN

Chi Phí Du Học Nhật Bản

CÁC KHOẢN CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN    Chi phí du học là một...