THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ONLINE 2020 MỚI NHẤT

Đăng ký đầu tư là việc chủ đầu tư trong và ngoài nước khi thực hiện đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định pháp luật năm 2020, nhà đầu tư muốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký online trên hệ thông tin quốc gia về đăng ký đầu tư. Sau khi hồ sơ online hợp lệ trong hạn quy định thì nhà đầu tư tiến hành nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư để nhận được Giấy chứng nhận. Sau đây chúng tôi xin cung cấp toàn bộ quy trình về thực hiện đăng ký đầu tư online. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Ưu điểm của việc đăng ký đầu tư online
Việc đăng ký online hiện nay mở ra nhiều bước chuyển mới trong hoạt động của Sở Kế hoạch và đầu tư. Hình thức đăng ký online cho các chủ thể có thể đăng ký trực tuyến 24/7. Có đội ngũ nhân viên hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật. Chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ đến khi hoàn thành.
Với việc thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư thì việc chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ là rất khó khi các nhà đầu tư chưa nắm rõ về các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp bên cạnh đó còn các biểu mẫu và quy trình đăng ký cũng góp phần làm mất khá nhiều thời gian và công sức của các nhà đầu tư.
Việc đăng ký bằng hình thức này giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm đươc nguồn lực về thời gian, tài chính, nhân sự và xác suất thành công cao.

Đối tượng cần đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký đầu tư bắt buộc đối với các trường hợp sau đây :
– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà các tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a ) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
Đối với các trường hợp nêu trên thì nhà đầu tư phải đăng ký đầu tư online và cung cấp đầy đủ hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận. Việc phân từng trường hợp cụ thể giúp các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được quy trình cũng như Nhà nước thuận tiện trong việc kiểm soát các dự án.

Thời gian giải quyết hồ sơ
Đối với việc thực hiện đăng ký đầu tư online thì
1. Đồi với hồ sơ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc, do đó khi Nhà đầu tư chọn hình thức đăng ký trực tuyến sẽ được giảm 08 ngày làm việc)
2. Đối với hồ sơ Cấp mới dự án đầu tư (không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư): trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc, do đó khi Nhà đầu tư chọn hình thức đăng ký trực tuyến sẽ được giảm 07 ngày làm việc)
3.Đối với hồ sơ Cấp mới dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế (không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư): trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định thời gian giải quyết hồ sơ là 18 ngày làm việc, do đó khi Nhà đầu tư chọn hình thức đăng ký trực tuyến sẽ được giảm 07 ngày làm việc)
Thủ tục đăng ký đầu tư online
Khi tiến hành đăng ký các nhà đầu tư cần thực hiện theo thủ tục dưới đây
Bước 1 : Đăng nhập vào trang đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư.
Tiếp nhận thông tin đầu tư ((không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư)
Bước 2 : Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư
Bước 3 : Nhận bản hồ sơ hoàn chỉnh và mang bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký đầu tư nộp, nhận biên lai
Bước 4 : Mang giấy biên nhận và chứng thực cá nhân người nộp để nhận Chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trả lời